אבני איתן

שטח הבית

קומת קרקע – 234 מ"ר
יח' דיור – 82 מ"ר
סה"כ – 316 מ"ר

שטח המגרש

מגורים – 1.710 דונם
שטח חקלאי –774 מ"ר
קרקע חקלאית – 4.187 דונם
סה"כ – 6.671 דונם