אליעד

שטח הבית

186 מ"ר

שטח מגרש

מגורים – 2.311 דונם
מבני משק – 5.355 דונם
סה"כ – 7.666 דונם