כפר קיש

שטח בית

ק.כניסה – 145 מ"ר
ק.קרקע – 63 מ"ר
סה"כ – 208 מ"ר

שטח מגרש

502 מ"ר