מנרה

שטח בית

ק.כניסה – 127 מ"ר
ק.קרקע – 143 מ"ר
סה"כ – 270 מ"ר

שטח מגרש

839 מ"ר