נטור

שטח בית

ק.קרקע – 226 מ"ר
ק.א – 102 מ"ר
סה"כ – 328 מ"ר

שטח מגרש

מגורים – 973 מ"ר
קרקע חקלאית – 505 מ"ר