נטור

שטח הבית

170 מ"ר

שטח מגרש

מגורים – 987 מ"ר
קרקע חקלאית – 524 מ"ר
סה"כ – 1.511 דונם