ניר דוד

שטח בית

ק.קרקע – 145 מ"ר
ק.א – 36 מ"ר
סה"כ – 181 מ"ר

שטח מגרש

400 מ"ר