קדמת צבי

שטח בית

קומת קרקע – 188 מ"ר
קומת מרתף – 74 מ"ר
יח' דיור – 71 מ"ר
סה"כ – 333 מ"ר

שטח מגרש

1.646 דונם